TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono
TURQUOISE DREAMS Kimono  // soft open fit kimono

TURQUOISE DREAMS Kimono // soft open fit kimono

Regular price $28.00 Sale

Open soft kimono. Fits sizes 0-12 USA